Browsing Tag

2017 مد و لباس چه رنگی است؟

پائیز 2017 مد و لباس چه رنگی است؟

پائیز 2017 مد و لباس چه رنگی است؟ با نزدیک شدن به اواخر پاییز تولیدکنندگان برتر پوشاک دنیا وارد حراج های آخر فصل می شوند و البته همزمان برای مجموعه های جدید (نیوکالکشن) طراحی و برنامه ریزی می کنند.…