Browsing Tag

جوان‌ ترین دختر چترباز ایران + عکس

جوان‌ ترین دختر چترباز ایران + عکس

جوان‌ ترین دختر چترباز ایران + عکس امروزه دیگر امور چتربازی تنها در انحصار ارتش ها و گروه های نظامی نیست بلکه به عنوان یک ورزش مفرح و نشاط آور مورد استقبال جوانان قرار گرفته است و هیچ محدودیتی هم برای جنسیت قائل نیست حتی…