Browsing Tag

جنجال بر سر سلفی یک میمون سیاه

جنجال بر سر سلفی یک میمون سیاه + عکس

جنجال بر سر سلفی یک میمون سیاه + عکس یک میمون سیاه و خندان که البته در فهرست گونه های در خطر انقراض قرار دارد یکی از جنجالی ترین سلفی های دنیا را گرفته است. سلفی یک میمون سیاه , یک میمون سیاه و خندان که البته در فهرست…