Browsing Tag

جمله ای که مردها نباید به همسرشان بگویند

5 جمله ای که مردها نباید به همسرشان بگویند

روان شناسان معتقدند در زندگی زناشویی یک سری حرف هایی وجود دارد که اگر مردان به همسرشان بگویند آنها را بسیار آزرده می کند. این 5 جمله عبارتند از : به گزارش آذرفان : به نظرم مقداری چاق شده ای این حرف برای زنان یکی از مخرب ترین…