Browsing Tag

بازیگران پردرآمد سال 2017

بازیگران پر درآمد سال 2017 کدام بازیگران هستند؟

این مجله از مارک والبرگ با ۶۸ میلیون دلار، بعنوان پردرآمدترین بازیگر مرد امسال نام برده است. دواین جانسون ملقب به راک (صخره) با ۶۴.۵ میلیون دلار عنوان دومین بازیگر مرد پردرآمد امسال را از آن خود کرده است. اما استون…