Browsing Tag

اولین هواپیما در ایران سقوط کرد

اولین هواپیما کی در ایران سقوط کرد

اولین هواپیما کی در ایران سقوط کرد حدود شش سال پس از آن‌که اولین گواهینامه خلبانی در ایران صادر شد، اولین سانحه هوایی در ایران رخ داد که 3 نفر را کشت. پس از آنکه ۱۳ خرداد ۱۳۰۲، نخستین گواهینامه خلبانی به…