Browsing Tag

استرس کاهش درد می شود؟

استرس باعث کاهش تحمل درد می شود؟

پژوهشگران در مطالعات خود دریافتند که رابطه ای مستقیم بین میزان استرس در افراد و قدرت تحمل درد جسمی وجود دارد . بر این اساس مشخص شد که استرس های مزمن و دوره ای به مراتب مضر تر از استرس های شدید و آنی هستند . به گزارش آذرفان: پژوهش های…