Browsing Tag

آمریکا بیشترین بازدید را داشت

تصویر یک سطل زباله در آمریکا بیشترین بازدید را داشت

تصویر یک سطل زباله در آمریکا بیشترین بازدید را داشت تصویری از یک جعبه در سطل زباله که به عقیده بسیاری از کاربران به ترامپ شباهت دارد، در روزهای گذشته با استقبال مخاطبان در آمریکا مواجه شده است. تصویر پربازدید…