Browsing Tag

آرایش افراد عینکی

آرایش افراد عینکی برای بهتر دیده شدن چگونه است ؟

 آرایش افراد عینکی برای بهتر دیده شدن چگونه است ؟ خانم هایی که عینک می زنند، گاهی از این موضوع که چشمها و آرایش از پشت عینک دیده نمی شود، گله دارند. هرچند که عینک می تواند فرم زیباتری به چهره دهد و چشمها را نمایان تر کند. اما…