پسر ناصر عبدالهی و عکس با یک خانم عزیز …!

0 145

پسر ناصر عبدالهی و عکس با یک خانم عزیز …!

آقازاده ی مرحوم ناصر عبدالهی

نامی ، پسر ناصر عبدالهی در کنار یکی از عزیزان که در برخی سایت ها عنوان شده بود همسر نامی است، ولی چون ما به منبع موثقی برای اطمینان از موضوع نرسیدیم، به ذکر «یکی از عزیزان» بسنده میکنیم.

پسر ناصر عبدالهی

بیشتر بخوانید  کودکان بی گناه داعشی این گونه وحشی میشوند

Leave A Reply

Your email address will not be published.