ازدواج رمانتیک پلیس ضربت چین + عکس

0 852

ازدواج رمانتیک پلیس ضربت چین + عکس

روز دهم ژانویه 2016 ده عروس با وسیله نقلیه‌ی سه‌چرخه به نام ریکشا به محوطه‌ی آموزشیِ مرکزِ تأمین امنیت عمومی در شائوژینگ آورده شدند تا در مراسم ازدواج عاشقانه حضور پیدا کنند. در میانه راه عده‌ای از گروه ضربت ریشکاها را متوقف کردند و گفتند: ما عضو گروه ضربت شائوژینگ هستیم. لطفاً برای بازرسی خودرو را متوقف کنید. برخی از اعضای گروه نیز با طناب از طبقه‌ی چهارم ساختمان پایین آمدند، زانو زدند و به نامزدهایشان پیشنهاد ازدواج دادند. به گفته‌ی گروه ضربت پلیس، این مراسم عروسی برای 10 عضوی از گروه ضربت برگزار شد که به خاطر مشغله‌ی کاری مجبور بودند ازدواجشان را به تأخیر بیاندازند.

ازدواج رمانتیک پلیس ضربت چین + عکس

ازدواج رمانتیک پلیس ضربت چین

 ازدواج رمانتیک پلیس ضربت چین

 پلیس ضربت چین

  ازدواج رمانتیک پلیس ضربت چین

مراسم ازدواج پلیس ضربت چین

  ازدواج رمانتیک پلیس ضربت چین

ازدواج پلیس ضربت چین

 ازدواج رمانتیک پلیس ضربت چین

مراسم ازدواج جالب

  ازدواج رمانتیک پلیس ضربت چین

ازدواج پلیس ضربت چین

  ازدواج رمانتیک پلیس ضربت چین

 ازدواج رمانتیک پلیس ضربت چین

 ازدواج رمانتیک پلیس ضربت چین

مراسم ازدواج عاشقانه

  ازدواج رمانتیک پلیس ضربت چین

  ازدواج رمانتیک پلیس ضربت چین

بیشتر بخوانید  خیار متفاوت آفریقایی + عکس

Leave A Reply

Your email address will not be published.