Browsing Tag

چرا میزان افسردگی در زنان بیشتر از مردان است؟

چرا میزان افسردگی در زنان بیشتر از مردان است؟

زنان موجودات عجیبی هستند، در این دنیای چر سر و صدا برای خود تنهایی هایی دارند که در آن چیزی بغیر از سکوت نیست. افسردگی در زنان بسیار شایع‌تر از مردان است، اما دلیل این مسئله چیست؟ همین ابتدا بگوییم که دلیلش این نیست…