Browsing Tag

پرستاران بدون حجاب در چالش روپوش

پرستاران بدون حجاب در چالش روپوش + عکس

پرستاران بدون حجاب در چالش روپوش + عکس همیشه افرادی هستند که قصد دارند با هنجارشکنی خود به مرور زمان رفتارهای غیرمعمول را در اجتماع عادی‌سازی کنند؛ با رونق گرفتن استفاده از شبکه‌های اجتماعی در بین عموم مردم…