Browsing Tag

خونریزی بینی را چگونه متوقف کنیم

خونریزی بینی را چگونه متوقف کنیم

خون دماغی که بیش از 20 دقیقه به طول می انجامد نشانه یک مشکل جدی است اغلب خون ریزی های بینی بی خطر هستند و هیچ علتی برای نگرانی وجود ندارد. خونریزی از بینی معمولا زمانی رخ می دهد که غشای بینی خشک و تحریک…