Browsing Tag

خوردن چه چیزهایی باعث بلندی قد می شود

خوردن چه چیزهایی باعث بلندی قد می شود

خوردن چه چیزهایی باعث بلندی قد می شود رشد یک پروسه پیچیده و تحت تاثیر توان ژنتیک، عملکرد سیستم غدد اندوکرین، وضعیت تغذیه ای، سطح فعالیت فیزیکی و وجود یا عدم وجود بیماری های مزمن است. اختلال در هر یک از این…