Browsing Tag

خودرو بنز متفاوتی که تعداد کمی از آن در ایران است

خودرو بنز متفاوتی که تعداد کمی از آن در ایران است + تصویر

خودرو بنز متفاوتی که تعداد کمی از آن در ایران است + تصویر اسمارت فور 2 یک خودروی آلمانی است که از زیر مجموعه های بنز محسوب می شود. این خودرو به تعداد محدود در ایران عرضه شده و در مجموع دارای3…