Browsing Tag

جا ماندن میخ در بدن بیمار

در معده یک بیمار تعدادی میخ ، فندک و قیچی پیدا شد

یک جراح مصری از معده یکی از بیماران خود ۳۹ عدد میخ، یک قیچی و یک فندک خارج کرد. انتشار تصاویر این پزشک مصری در فضای مجازی باعث تعجب و شگفتی بسیاری از کاربران شده است. برای بسیاری از آنها این سوال به وجود آمده است که این…