Browsing Tag

جاذبه های گردشگری شهر زیبای زنجان

جاذبه های گردشگری شهر زیبای زنجان

جاذبه های گردشگری شهر زیبای زنجان از شهر زنجان تا قیدار و خدابنده و ابهر و ماه‌نشان راه زیادی نیست. شهرها کوچک‌اند و نزدیک. دیدنی‌های طبیعی بسیاری در انتظار هستند؛ کوه‌ها و غارها و چشمه‌ها و رودخانه‌ها و… در هواي خوش…