Browsing Tag

تلخی زیتون ، نمک ، روغن گیری

چگونه تلخی زیتون را از بین ببریم؟

اصولا زیتون ها به سه صورت کنسروی - شکسته و بی هسته هستند. زیتون شکسته زیتونی است که مراحل روغن گیری آن انجام شده است و زیتون بی هسته همان زیتون کنسروی است (روغن کشی نشده است) و برای تهیه ی زیتون…