Browsing Tag

بیدار ماندن در شب ، سبک زندگی ، خواب کافی

شب ها دیر وقت نخوابید

معمولا وقتی طی یک روز کارهای زیادی در دست انجام داریم، ترجیح می‌دهیم شب را کمی بیش‌تر بیدار بمانیم و کارها را تمام کنیم. ولی سبک صحیح زندگی این‌طور توصیه می‌کند که خواب شب را به هیچ قیمتی از دست…