کشیدن 3 خودرو با دندان توسط دختر 16 اهوازی + تصاویر

0 142

کشیدن 3 خودرو با دندان توسط دختر 16 اهوازی + تصاویر

فائزه سرلک، دختر 16 ساله اهوازی موفق شد با جابجایی سه خودرو با دندان این رکورد را در گینس به ثبت برساند.

کشیدن 3 خودرو با دندان توسط دختر 16 اهوازی + تصاویر
جابجایی 3 خودرو با دندان توسط دختر اهوازی
 جابجایی 3 خودرو با دندان توسط دختر اهوازی
جابجایی 3 خودرو با دندان توسط دختر اهوازی
جابجایی 3 خودرو با دندان توسط دختر اهوازی
جابجایی 3 خودرو با دندان توسط دختر اهوازی
 جابجایی 3 خودرو با دندان توسط دختر اهوازی

 جابجایی 3 خودرو با دندان توسط دختر اهوازی
جابجایی 3 خودرو با دندان توسط دختر اهوازی
جابجایی 3 خودرو با دندان توسط دختر اهوازی

جابجایی 3 خودرو با دندان توسط دختر اهوازی
جابجایی 3 خودرو با دندان توسط دختر اهوازی
 جابجایی 3 خودرو با دندان توسط دختر اهوازی

جابجایی 3 خودرو با دندان توسط دختر اهوازی

 جابجایی 3 خودرو با دندان توسط دختر اهوازی

بیشتر بخوانید  تبیلغ جالب یک بیمه در امریکا

Leave A Reply

Your email address will not be published.