پسر ناصر عبدالهی و عکس با یک خانم عزیز …!

0 202

پسر ناصر عبدالهی و عکس با یک خانم عزیز …!

آقازاده ی مرحوم ناصر عبدالهی

نامی ، پسر ناصر عبدالهی در کنار یکی از عزیزان که در برخی سایت ها عنوان شده بود همسر نامی است، ولی چون ما به منبع موثقی برای اطمینان از موضوع نرسیدیم، به ذکر «یکی از عزیزان» بسنده میکنیم.

پسر ناصر عبدالهی

بیشتر بخوانید  عکس: حرم امام رضا از داخل هواپیما

Leave A Reply

Your email address will not be published.