مراسم مزایده فروش ماشین علی کریمی به نفع آسایشگاه معلولان + تصاویر

44

مراسم مزایده فروش ماشین علی کریمی به نفع آسایشگاه معلولان + تصاویر

تصاویر جذاب از مزاید خودروی قدیمی علی کریمی…

 

مراسم مزایده فروش اولین اتومبیل علی کریمی ملی پوش فوتبال کشور به نفع معلولان خیریه فیاض بخش مشهد با عنوان هشتِ مهربان شامگاه شنبه (4 مهر 1394) با حضور جمعی از هنرمندان کشور در مشهد برگزار شد.

مراسم مزایده فروش ماشین علی کریمی به نفع آسایشگاه معلولان + تصاویر

مراسم مزایده فروش ماشین علی کریمی به نفع آسایشگاه معلولان + تصاویر

بازیگران زن سینما و تلویزیون ایران

مراسم مزایده فروش ماشین علی کریمی به نفع آسایشگاه معلولان + تصاویر

مراسم مزایده فروش ماشین علی کریمی به نفع آسایشگاه معلولان + تصاویر

مراسم مزایده فروش ماشین علی کریمی به نفع آسایشگاه معلولان + تصاویر

مراسم مزایده فروش ماشین علی کریمی به نفع آسایشگاه معلولان + تصاویر

مراسم مزایده فروش ماشین علی کریمی به نفع آسایشگاه معلولان + تصاویر

مراسم مزایده فروش ماشین علی کریمی به نفع آسایشگاه معلولان + تصاویر

مراسم مزایده فروش ماشین علی کریمی به نفع آسایشگاه معلولان + تصاویر

مراسم مزایده فروش ماشین علی کریمی به نفع آسایشگاه معلولان + تصاویر

مراسم مزایده فروش ماشین علی کریمی به نفع آسایشگاه معلولان + تصاویر

نمیاشگاه خودروهای قدیمی و کلاسیک

مراسم مزایده فروش ماشین علی کریمی به نفع آسایشگاه معلولان + تصاویر

مراسم مزایده فروش ماشین علی کریمی به نفع آسایشگاه معلولان + تصاویر

مراسم مزایده فروش ماشین علی کریمی به نفع آسایشگاه معلولان + تصاویر

لیندا کیانی

مراسم مزایده فروش ماشین علی کریمی به نفع آسایشگاه معلولان + تصاویر

روزبه نعمت الهی و جواد یحیوی

مراسم مزایده فروش ماشین علی کریمی به نفع آسایشگاه معلولان + تصاویر

مراسم مزایده فروش ماشین علی کریمی به نفع آسایشگاه معلولان + تصاویر

لیلا بلوکات

مراسم مزایده فروش ماشین علی کریمی به نفع آسایشگاه معلولان + تصاویر

فاطمه گودرزی

مراسم مزایده فروش ماشین علی کریمی به نفع آسایشگاه معلولان + تصاویر

هادی کاظمی، کریمی و جواد یحیوی

مراسم مزایده فروش ماشین علی کریمی به نفع آسایشگاه معلولان + تصاویر

روزبه نعمت الهی و دانیال عبادی

مراسم مزایده فروش ماشین علی کریمی به نفع آسایشگاه معلولان + تصاویر

مراسم مزایده فروش ماشین علی کریمی به نفع آسایشگاه معلولان + تصاویر

مراسم مزایده فروش ماشین علی کریمی به نفع آسایشگاه معلولان + تصاویر

مراسم مزایده فروش ماشین علی کریمی به نفع آسایشگاه معلولان + تصاویر

مراسم مزایده فروش ماشین علی کریمی به نفع آسایشگاه معلولان + تصاویر

علی صالحی

مراسم مزایده فروش ماشین علی کریمی به نفع آسایشگاه معلولان + تصاویر

لیلا بلوکات، آناهیتا همتی، لیندا کیانی و کریمی

مراسم مزایده فروش ماشین علی کریمی به نفع آسایشگاه معلولان + تصاویر

مراسم مزایده فروش ماشین علی کریمی به نفع آسایشگاه معلولان + تصاویر

علی کریمی

بیشتر بخوانید  بازیگران معروف در اکران خصوصی فیلم … + تصاویر

Comments are closed.