خرید گران‌قیمت‌ترین خانه جهان توسط دیوید بکام + تصاویر

0 95

خرید گران‌قیمت‌ترین خانه جهان توسط دیوید بکام

خانه‌ای در کالیفرنیا با 160 میلیون پوند گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان لقب گرفته است.

یک عمارت اعیانی در کالیفرنیا به عنوان گران‌ترین خانه در جهان شناخته شده است. این خانه که دیوید بکام ستاره سابق فوتبال قصد خرید آن را دارد 160 میلیون پوند قیمت‌گذاری شده است.

  گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان
 گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان
 گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان
 گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان
 گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان
 گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان
 گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان
 گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان
  گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان
 گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان
  گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان

 گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان
 گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان
  گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان

  گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان
 گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان
 گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان

 گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان
 گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان
  گران‌قیمت‌ترین خانه در جهان

بیشتر بخوانید  7 موزه بسیار ترسناک دنیا + عکس

Leave A Reply

Your email address will not be published.