جشنواره عجیب تخم مرغ و آرد در اسپانیا+عکس

0 129

جشنواره عجیب تخم مرغ و آرد در اسپانیا+تصویر

مردم در جشنواره‌ای ۲۰۰ ساله در اسپانیا لباس نظامی می‌پوشند و از همدیگر با آرد و تخم‌مرغ پذیرایی می‌کنند.

جشنواره عجیب تخم مرغ و آرد در اسپانیا
جشنواره تخم مرغ و آرد در اسپانیا
 جشنواره‌ای عجیب در اسپانیا
جشنواره تخم مرغ و آرد در اسپانیا
جشنواره‌ای عجیب در اسپانیا
جشنواره تخم مرغ و آرد در اسپانیا
جشنواره‌ای عجیب در اسپانیا
جشنواره تخم مرغ و آرد در اسپانیا
 جشنواره‌ای عجیب در اسپانیا

 جشنواره‌ای عجیب در اسپانیا
جشنواره تخم مرغ و آرد در اسپانیا
 جشنواره‌ای عجیب در اسپانیا
جشنواره تخم مرغ و آرد در اسپانیا
جشنواره‌ای عجیب در اسپانیا

جشنواره‌ای عجیب در اسپانیا
جشنواره تخم مرغ و آرد در اسپانیا
 جشنواره‌ای عجیب در اسپانیا

 جشنواره‌ای عجیب در اسپانیا

 جشنواره‌ای عجیب در اسپانیا

جشنواره‌ای عجیب در اسپانیا

جشنواره‌ای عجیب در اسپانیا

بیشتر بخوانید  زوجی که 15 بار ازدواج کرده‌اند + تصویر

Leave A Reply

Your email address will not be published.