تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)

87

تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)

تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)

سری جدید از عکس های متفاوت چهره های مشهور در فضای مجازی

 

چهره های مشهور این عکس هارا در اینستاگرام منتشر کردند:

تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
بهاره رهنما : أوج دنیا برگزار میکند…تور قونیه (بزرگداشت مولانا)
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
حمید گودرزی : من و بهروز افخمی یهویی
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
حانیه زاهد : آبان ۹۴<img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />❤<img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />بانو مهتاب کرامتیِ جان
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
حانیه زاهد : آبان ۹۴<img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />❤<img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />سحر جان
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
حسام نواب صفوی : من و جمعی از دوستان خوبم / چهره های مشهور
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
ایمان صفا : اینم محبت یکی از دوستان…صرفن جهت خنده…ممنونم واقعن
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
مهناز افشار : در کنار دوست عزیزم سحر خلخالیان و مریم نراقی عزیز در گالری شیرین
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
پانته آ بهرام : گندم هم مثلِ خاله ش این وسط گیر کرده !!!😜نمیدونه بچه بمونه یا بزرگ شدنو بپذیره !!
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
محمدرضا گلزار : صبح نو نگاه نو روز نو مبارک
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
سعید نعمت الله : اگر میدانستم که منجر به تو خواهد شد…هزار بار میزیستم…تمام آن عمر پریشان را
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
سحر دولت شاهی : جهان و هر چه دراو هست صورتند و تو جانی
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
سحر قریشی : پشت صحنه ى کار جدید در کنار بهترین ها آقاى رضا عطاران مهربون و امیر رهبرى عزیز مربى حیوانات🐶👏🏻🎈🐯👍🏼
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
سمانه پاکدل : اتاق گریم من، پانى و دختر خوشگلمون کاترین🌹🙋
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
شهرام حقیقت دوست : اتفاقهای خوبی برای همتون بیوفته …
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
ابوالفضل پورعرب وبهاره افشاری
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
الناز حبیبی : هر جا که هستید موفق باشید سالم باشید و دلتون شاد باشه🙏🏼<img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” /><img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” /><img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” /><img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” /><img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” /><img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” /><img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” /><img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” /><img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” /><img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” /><img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” /><img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” /> – Copy
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
بابک جهانبخش : 😎🌊🚣🏻✌️خلیج همیشگىِ فارس
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
برزو ارجمند <img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” /><img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />😆
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
بهنوش بختیاری : بابا خوب چیکار کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟ منم مثل همه بچه ها که دوست دارن خلبان بشن تو بچگی آرزوم بود خلبان بشم <img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” /><img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” /><img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” /> بابامم پیشاپیش لباسشو واسم خریده بود 😂
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
حامد آهنگی : این عکس قدیمی چشمام رو پر از اشک کرد پدرم و برادرم هر دو دیگه در بین ما نیستند دلم واسه جفتشون خیلی تنگ شده پدر و حمید عزیزم منو خیلی دوست داشتن.<img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” /><img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” /><img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” /><img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” /><img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” /><img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” /><img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” /><img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” /><img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” /><img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />. .
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
حامدبهداد
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
خاطره اسدی
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
رضا عنایتی و فرزندانش
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
رویا میرعلمی : در اسکله…عکس از پسرکم کارن
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
ساره بیات : ناهید نماینده سینماى ایران در هالیوود.
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
ساغر عزیزی : ممنونم بابت مهر تک تک شما سروران
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
سام درخشانی : تو این چند سال که دارم کار میکنم عکس رو جلد زیاد داشتم ولی این اولین بار بود که خودمم اینقد هیجان داشتم که مجله در بیاد تا ببینم چی گفتیم☺️😉
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
سام نوری : در خارج شهر به بهانه فرار از دود تهران در روز جمعه…
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
سلفیِ پاییزی سودابه بیضایی
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
سولمازاقمقانی
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
طناز طباطبایی : نهمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینما ایران در سالن همایش های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
عماد طالب زاده : لا لا لا لا بخواب خوابت قشنگِ ،گل مهتاب شبا هزار تا رنگِ ، یه وقت بیدار نشى از خواب قصه ، یه وقت پا نزارى تو شهر غصه …
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
فریبا کوثری : بدون شک خانم پروین آراسته یکى از فرشتگان مهربان خداوند است…موسسه خیریه آراسته حامى دانشجویان مستعدونیازمندمیباشد.
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
کیمیا گیلانی : خیلی وقتا شاید همه چی مطابق میل ما نیست ولی …. خدایی هست که میدونیم همه چیو واسه مون درست میکنه … درست همونجوری که باید باشه ….
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
لادن طباطبایی : گاهی رفتن ، خلاص شدن از زندانی ست که برای خود ساخته ای…. شاید تو…. به حبس بودن معتادی!!!! تشکر از مهدی پویان
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
لیلا اوتادی : کاخ سعدآباد
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
لیلا حاتمی <img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” /><img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
متین ستوده : فقــط یک بار فــرصت زندگی کردن دارم… طراحی مانتو از دوستان هنرمندم
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
محسن میری : دوست دارم مادر عزیزم تا به امروز نتونستم کارایى که برام انجام دادیو جبران کنم امیدوارم از این به بعد بتونم یک صدم کارایى که برام کردیو جبران کنم❤️
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
مریم معصومی : وقتکیه صبح چشاتو باز میکنى این همه گلو توو اتاقت میبینى و سوپرایز میشى<img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” /><img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” /><img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” /><img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” /><img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” /><img src=” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;” />
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
ملیکا شریفی نیا : یک شب بی نظیر … با دوستانی که نبودشان … نفسم را می گیرد.. 😊🌻
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
مهران مدیری وهادی کاظمی و امیدحاجیلی
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
نرگس محمدی
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
نیلوفر لاری پور : نمایشگاه گروهی نقاشی خروس…با امیرعلی نبویان…در کنار تابلوی زیبای دوستِ خوبم….آناهیتا درگاهی
تصاویر متفاوت از چهره های مشهور ایرانی در شبکه های اجتماعی (79)
یاس : از فَرَنگ تا خونه با نورز

بیشتر بخوانید  شباهت باورنکردنی هنرمندان مشهور هالیوودی به فرزندانشان + تصاویر

Comments are closed.